Hoşgeldiniz  

BAŞKA ÇATALCA YOK!

Mustafa Burgut | 07 Ocak 2021 | Köşe Yazıları


Mustafa Burgut
burgut@superonline.com

Değerli okurlarımız bugünkü konu olarak; İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki Çatalca’ mızı ve bölgemizdeki ilçeleri ilgilendiren önemli konulardan birine değinmek istiyorum.

Çatalca, Silivri ve Şile yüzölçümü olarak büyük ilçelerimizden olup, tarımsal karakterli arazi yoğunluktadır. Bu ilçelerimize bağlı köyler Büyükşehir Belediye Kanunu’na göre mahalle olmuşlardır. İBB tarafından yapılan 1/5000 ölçekli planlarda; köy yerleşik alanlarının düşük yoğunlukta tutulduğu ve mevcut yapılaşmayı bile kurtarmayacak şekilde olduğu gözlenmektedir. Diğer alanlar ise tarım arazisi olarak değerlendirilmektedir. Planlamada amaç tarım ve hayvancılığa destek olmak ve geliştirmektir.

 (Ek fıkra:4/7/2019-7181/10 md.) Belediye ve mücavir alanlar içinde veya dışındaki iskan dışı alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı seralar, entegre tesis niteliğinde olmamak ve ilgili il tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınmak koşuluyla yapı ruhsatı aranmadan yapılabilir. Ancak etüt ve projelerinin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. Etüt ve projelerinin ve inşasının sorumluluğu, müellifi ve fennî mesulü olan mimar ve mühendislere aittir. Bu yapılar ilgili idarece ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro paftasına işlenir. Bu alanlarda yapılacak seralar için, yola cephesi olan komşu parsellerden süresiz geçiş hakkı alınmış ve bu konuda tapu kayıtlarına şerh konulmuş olmak kaydıyla 8 inci maddede belirtilen yola cephe sağlama koşulu aranma işletme binası gibi yapılar için yapı ruhsatı aranmaz.

  5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa göre yapılan bu uygulama 20 dönüm ve üzeri tarım arazilerinde uygulanmaktadır. Ancak Şehircilik ve Çevre Bakanlığı ve İBB Meclisinin bahse konu proje uygulamasındaki tarım arazisi m2 üzerinde iyileştirme çalışmasının yapıldığı bilinmektedir.(min. 5000 m2 parsel şartı)

Tarım ve hayvancılıkla ilgili çalışmalar ve destekleri olumlu değerlendirebiliriz.

    Ancak esas sorun köy yerleşik alanındaki düşük yoğunluklu planlamadadır. Bu mahallede yaşayan halkımız bu planlamaya göre yeni bir yapı yapması imkansızdır. Türk toplumu olarak aile yapımızda birliktelik önemlidir. Benim evladım yeni bir yuva kuracak, yaşamak istediği yer ata yurdu, köyü, mahallesi ne derseniz deyin orada yaşamak isteyecek…  Olmuyor. Olmuyorsa çözüm ne?

KANUN DİYOR Kİ;

“Büyükşehir Belediyesi sınırının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen ve nüfusu 5.000’in altında kalan yerlerin, kırsal yerleşim özelliğinin devam edip etmediğine Büyükşehir Belediye Meclisi’nce karar verilir.”

“Büyükşehir Belediye Meclisince aksine bir karar alınmadıkça, uygulama imar planı yapılıncaya kadar bu alanlardaki uygulamalar 27’nci madde hükümlerine göre yürütülür. 27’nci maddede belirtilen projeler, ilçe belediyesince onaylanır ve muhtarlığa bildirilir.”

 İMAR KANUNUNUN 27. MADDESİNİ İNCELEDİĞİMİZDE KÖY-MAHALLE HALKIMIZA AVANTAJLAR SAĞLIYOR ,

   Ama imar yoğunluğu konusunda bir açıklık yok.

Buradan ne anlayacağız; öncelikle İBB tarafından kırsal yerleşim özelliği devam ettiğine dair karar alındı ve mahallelerimiz köy statüsüne geçti. Hepimizin beklentisi mevcut belediye yönetiminin köy yerleşik alanlardaki yoğunluk konusunda çaba göstermesi.

Bu nasıl olacak: 1/100000 ölçekli çevre düzeni planı yapma yetkisi çevre ve şehircilik bakanlığındadır. İstanbul için daha önce yapılan protokol gereği bu yetki İBB’ye devredilmiş olup, afet ve konut rezerv bölgeleri hariç İBB yetkilidir.

Örnek olarak 1/1000 ölçekli Çatalca Merkez ve yakın çevresi revizyon uygulama planı notlarından bahsedelim. 2010 yılındaki planlara göre Çatalca merkez ve yakın çevresi 50037 kişi olarak nüfusu planlandı.

Ancak bu sadece Çatalca merkez ve çevresi konusunda fikir veriyor. Mahallelerde  nüfus ne kadar? Toplam nüfus ne? TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre nüfusumuz (Çatalca) 76000 kişi.

BEN BİR VATANDAŞ OLARAK SORUYORUM ;

    PLANLAMAYA GÖRE  MAHALLELERLE BİRLİKTE NÜFUS YOĞUNLUĞU 70000 KİŞİ. İLÇENİN NÜFUSU  76000 KİŞİ.TAMAM DİYORUZ ÇATALCA BAKİR KALSIN, TARIM, EĞİTİM KENTİ OLSUN.BU NASIL OLACAK?

   HEYYYY YEREL YÖNETİMLER SİZE SESLENİYORUM : ÇÖZÜM ODAKLI NE YAPIYORSUNUZ? 1/100000 PLAN YETKİSİ OLAN İBB YE SORUNLARINIZI ÇÖZÜM ODAKLI SÖYLEDİNİZ Mİ? (MECLİS ÇOĞUNLUĞU MEVCUT İKTİDAR  PARTİSİ OLDUĞUNU UNUTMAYALIM.) GEÇ KALMAYALIM BAŞKA İSTANBUL YOK, BAŞKA ÇATALCA YOK.

BİR SONRAKİ KONUMUZ KAÇAK YAPILAR, YEREL YÖNETİMİN SORUMLULUKLARI VE YAPI KAYIT BELGESİ VE UYGULAMALARI OLACAK. SAĞLICAKLA KALIN…

1000 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

© 2017 Haber Marmara Gazetesi Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Reklamı Gizle